Tekst vertalen

Typ een tekst van maximaal 1000 tekens, kies de bron- en doeltaal en klik op Vertaal.

Tekst vertalen
Bij Woorden vertalen vind je nauwkeurigere vertalingen. Daar kun je echter geen tekst vertalen, alleen woorden.
Bij Voorbeeldzinnen kun je een database met vele zinnen doorzoeken.